Muzički centar

Muzičke radionice
Prostor za probe
Muzička oprema
Organizovanje koncerata
Podrška razvoju omladinske urbane kulture
Razglasni sistem i rasvjeta
Snimanja demo materijala